Hotel w Raszynie

Typ: Budynek zamieszkania zbiorowego
Lokalizacja: Raszyn
Powierzchnia całkowita: 2 940m2
Data: 2016